Přesunout nahoru

Univerzitní hokej pokračuje pod vedením Hlaváče!

V sobotu proběhly volby vedení České asociace univerzitního hokeje na další čtyřleté období. Členská schůze tvořena statutáry klubů ULLH jednohlasně zvolila za předsedu Ing. Tomáše Hlaváče, který tak naváže na první úspěšné funkční období.

Univerzitní liga si napříč pandemické situaci vybudovala pevné místo v českém hokejovém prostředí a dle vyjádření staronového předsedy má velké plány a ambice do budoucnosti: ,,V první sezóně jsme se rozkoukávali, druhou jsme mohli věnovat plánování a třetí sezóna ukáže plný potenciál tohoto projektu. Velmi si vážím důvěry kolegů. Cítím se plný energie na další rozvoj univerzitního hokeje.‘‘

Výkonný výbor doplní MDDr. Filip Malota (Akademici Plzeň) a Mgr. Ondřej Stehlík (HC MUNI).

Do Dozorčí rady byli zvoleni zástupci BO Ostrava – Ing. Lukáš Hájek, VUT Cavaliers Brno – Ing. Filip Vojáček a UK Hockey Prague – Bc. Josef Vošahlík.

Hlavním posláním asociace je rozvoj univerzitního hokeje v České republice a podpora rozvoje jednotlivých klubů ULLH. Dalším cílem je vytváření příležitostí pro duální kariéru studentů / sportovců skrze organizaci Univerzitní ligy ledního hokeje.

Tímto gratulujeme všem zvoleným kandidátům a přejeme, aby se jim dařilo dobře naplnit poslání a cíle asociace.