Přesunout nahoru

Desatero

  1. ULLH otevře možnosti seberealizace pro hráče, kteří chtějí skloubit sport a akademické vzdělání.
  2. ULLH nabídne kompletní sportovní i vzdělávací program a vyplní mezeru v přechodu hráčů z juniorského do seniorského hokeje.
  3. ULLH přinese národní soutěž úzce napojenou na vzdělávací ihokejový sytém v ČR, jejímž cílem bude výchova kvalitních osobností pro naši společnost.
  4. Herní systém ULLH bude vytvořen s absolutní prioritou na možnost skloubení studia a sportu v akademickém prostředí se zapojením co největšího počtu univerzit, a to při zachování vysoké sportovní i studijní kvality.
  5. ULLH svým systémem vyprodukuje řadu špičkových sportovců s akademickým vzděláním a naopak vzdělaných lidí s vysokou sportovní kondicí a dovolí tak plynulý přechod ze sportovní kariéry do běžného života.
  6. ULLH poskytne příležitost pro přenesení hodnot sportovního týmu do denního života univerzity, sportovci mezi ostatní studenty přenesou charakteristické vlastnosti sportovců jako vytrvalost, cílevědomost smysl pro fair play.
  7. ULLH zajistí možnost prodloužení sportovní kariéry a přidá kvalitní tréninkové i studijní podmínky ve vzájemném souladu.
  8. ULLH zaručí všem svým týmům stejné podmínky, jako jsou počet a kvalita členů realizačního týmu, rozsah a kvalita materiálně technického
  9. ULLH svým partnerům předloží možnost efektivní marketingové cílení na skupinu mladých lidí s velkým osobnostním potenciálem.
  10. ULLH umožní řadě mladých lidí začlenění do sportovního týmu v senzitivním životním obdobím bez dopadu rizikových faktorů.