Přesunout nahoru

Hodnoty

Pozitivní přínos pro:

puk

Lední hokej

univerzita

Univerzity

sportovci

Sportovce

spolecnost

Společnost

JAKÝ JE PŘÍNOS PRO HOKEJ?

 • zatraktivnění sportu z pohledu rodičů s vidinou spojení vzdělání a vrcholového hokeje a tím rapidní rozšíření hokejové základny
 • úspěšné absolvování hokejové systému vyprodukuje profesionálního; hokejistu, nebo akademicky vzdělaného jedince - win/win
 • významně zvýšené procento úspěšného absolvování hokejového systému
 • zvýšení konkurence v juniorském hokeji
 • prodloužení hokejového věku mládeže na vrcholové úrovni - šance pro hráče, kteří dospívají později, se prosadit v profesionálním hokeji
 • vzniknou nové hokejové subjekty
 • nabídneme zajímavý sportovní program v souladu s metodikou ČSLH
 • možnost pro rozvoj trenérů, rozhodčích, manažerů
 • možnost pro aplikování nových tréninkových nebo testovacích metod

JAKÝ JE PŘÍNOS PRO UNIVERZITY?

 • propagace a zviditelnění univerzit
 • zvýšení prestiže univerzit
 • vytváření hrdosti a patriotismu nejen u hráčů, ale u všech studentů školy
 • sblížení a sdružování studentů
 • možnost seberealizace studentů i mimo tým – PR, marketing
 • výchovné působení symbolů a ceremoniálů univerzit

JAKÝ JE PŘÍNOS PRO SPORTOVCE?

 • prodloužení kariéry
 • kvalitní tréninkové podmínky
 • možnost uplatnění v profesionálním hokeji již během studia nebo po jeho ukončení
 • spojení sportu a studia
 • vytváření nových kontaktů

JAKÝ JE PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST?

 • posílení významu sportu a vzdělání
 • „kalokagathia“ – systémový rozvoj sportu a vzdělání na univerzitách
 • produkování vrcholových sportovců s akademickým vzděláním
 • propojení sportu a studia v kritickém věku 19 až 24 let
 • posílení výchovy ke sportu ve vzdělávacích programech
 • duální kariéra - plynulý přechod ze sportovní kariéry do běžného života
 • vazba na region – patriotismus
Generální mediální partner
Hlavní mediální partner
Mediální partneři